REGISTRACIJA VOZILA (na 6 rata), ZELENI KARTON, PUTNO OSIGURANJE

Članci

Paljenje na kablove

 

 

Kada automobil očistite od snega, sledeći korak je njegovo startovanje. Tu se često javljaju

problemi. Najčešće, problem stvara loš akumulator. Startovanje u zimskim uslovima je otežano,

pa je neophodno da akumulator bude u dobrom stanju. Ako to nije slučaj, možete doći u

neprijatnu situaciju da ne možete upaliti motor.

 

U tom slučaju automobil možete upaliti tako što ćete pozajmiti struju sa drugog, ispravnog

akumulatora. Za to su Vam potrebni kablovi za pozajmljivanje struje i dobar akumulator,

odnosno automobil sa dobrim akumulatorom. Najbolje je koristiti kablove sa što većim

poprečnim presekom.

Ovaj postupak teba izvoditi veoma pažljivo. Pre njegovog sprovođenja, pročitajte uputstva i

upozorenja!

 

Upozorenja:

• Ne treba ostavljati metalne predmete na akumulatoru (ključ, šrafciger…), pošto mogu

izazvati kratak spoj između elektroda na akumulatoru!

• Treba paziti na polaritet, jer u sličaju pogrešnog spajanja, može doći do oštećenja

akumulatora, alternatora i drugih električnih uređaja na vozilu!

• Oba akumulatora moraju imati isti napon – 12V!

• Akumulator davalac mora imati bar isti, ili veći, kapacitet (Ah) kao akumulator

primalac!

• Treba paziti da se kablovi (+) i (-) ne spoje!

• Treba proveriti da li su kablovi u dobrom stanju, da negde nije oštećena izolacija!

• Treba paziti da vozila ne dođu u kontakt dok su kablovi (+) povezani!

Postupak paljena auta na kablove

Pre početka, na oba automobila pronađite koji je izvod na akumulatoru pozitivan (+), a koji

negativan (-). Obično su označeni bojama, i to crvenom pozitivni (+), a crnom negativni

(-) (kao na levoj slici), ali to ne mora biti slučaj (kao na desnoj slici). Najčešće su polovi na

samom akumulatoru označeni “+” i “-”, ali ako su oznake izbrisane, u najvećem broju slučajeva

možete i sami odrediti koji je koji pol. Negativni pol (-) je skoro uvek povezan kablom za šasiju

automobila.

 

1. Na automobilu koji ima ispražnjen akumulator, ugasite sve potrošače električne energije

(svetla, grejanje...).

2. Na automobilu koji daje struju, dodajte gas i držite motor na negde oko 2000 obrtaja u minutu.

3. Zakačite jednu crvenu štipaljku za pozitivni (+) pol ispražnjenog

akumulatora.

4. Zakačite drugi kraj tog kabla za pozitivni (+) pol akumulatora davaoca

struje. (slika)

5. Zakačite jednu crnu štipaljku za negativni (-) pol akumulatora

davaoca struje. (slika)

6. Zakačite drugi kraj tog kabla za negativni (-) pol ispražnjenog

akumulatora. (slika)

7. Kada automobil upali, treba skinuti kablove, obrnutim redosledom od montiranja (koraci 6,

5, 4, pa 3).

 

Saveti:

• Vodite računa da uvek imate dovoljno elektrolita u akumulatoru.

• Prazan akumulator ne ostavljate na temperaturama ispod 0°C, jer može doći do fizičkog

oštećenja akumulatora, pa će biti neophodna njegova zamena.

• Kada se pokrene automobil (ne samo u zimskim uslovima), potrebno je voziti ga bar 10-

15 minuta, da bi se akumulator napunio na prvobitni nivo! Iz toga proizilazi:

1. Da je za akumulator štetna gradska vožnja – kratke relacije, učestala startovanja

motora.

 

2. Da nije dovoljno da ostavite automobil koji ste tek startovali da u praznom hodu

(leru) radi par minuta da bi napunio akumulator.

Kada uspešno startujete automobil, ako je potrebno, montirajte lance i vozite oprezno.

Proverite akumulator pred put

 

Problemi sa akumulatorom obično muče vozače zimi. Niske temperature, zgusnuto ulje u

motoru, i velika količina vlage mogu veoma loše uticati na akumulator u Vašem automobilu.

Često previđamo da i leto nosi potencijalne probleme sa akumulatorom i sistemom njegovog

punjenja.

Važno je zapamtiti da vreli dani mogu biti podjednako pogubni za akumulator i električni

sistem auta, kao i hladni dani. Jednako je važno da povremeno proverite stanje akumulatora i

električnog sistema, čak i kada je vreme toplo. Imajte na umu da Vas svaki deo koji ne održavate

može izdati kada Vam je najpotrebniji. Akumulator Vam se može isprazniti na putu, po vrelom

danu, kada Vam je automobil pun putnika i prtljaga.

 

Akumulator u Vašem automobilu se sastoji od rastvora sumporne kiseline i vode koji prekriva

olovne ploče. Hemijska reakcija između raznih elemenata akumulatora generiše struju. Struja

se prenosi preko elektroda na vrhu akumulatora, klema i kablova do potrošača. Akumulator je

podeljen u 6 "ćelija" i zatvoren u plastično kućište.

 

Danas se sve više koristi moderniji tip akumulatora, koji umesto tečnosti koristi gel. Takvi

akumulatori su hermetički zatvoreni i ne zahtevaju održavanje.

Akumulator je veoma jednostavan uređaj, iako je jedan od najvažnijih delova automobila. Ako

se ne puni, ne prazni, ili ne funkcioniše kako je predviđeno, brzo će Vas ostaviti bespomoćnim

na putu. Tokom leta, visoke temperature mogu dovesti do isparavanja vode iz akumulatora što

dovodi do poremećaja koncentracije sumporne kiseline. Ako Vaš automobil koristi ovakav tip

akumulatora, često proveravajte i po potrebi dopunite akumulator. Koristite destilovanu vodu.

U proseku, jedan od četiri automobila u toku godine dobije nov akumulator. Pre ili kasnije, svaki

akumulator mora biti zamenjen. Ali, kada akumulator otkaže, to Vas može koštati više od same

zamene. Možda ćete ostati negde na putu, moraćete da platite šlepovanje. U svakom slučaju,

može doneti mnoge neprijatnosti.

 

Ništa Vas ne košta da proverite akumulator i sistem njegovog punjenja sledeći put kada odete na

redovan servis. Vaš majstor može veoma brzo da priključi automobil na kompjuter i da proveri

stanje akumulatora i električnog sistema i tako Vas na vreme upozori na predstojeće probleme.

Postoji nekoliko stvari koje možete da proverite i sami. Kada sledeći put otvorite haubu,

proverite akumulator. Posebnu pažnju obratite na deo na kom se kleme kače na akumulator. Bilo

kakvu prljavštinu, rđu, ili naslage treba očistiti, pošto oni mogu doprineti kvaru akumulatora, ili

lošem spoju. Nekada je zaprljan spoj akumulatora i kleme dovoljan da automobil ne može da

upali.

 

Zapamtite - nemojte čekati da Vaš automobil počne teško da pali, ili da pali lampicu upozorenja,

pre nego što se posvetite ovom problemu. Ako čekate, može biti kasno. Kada kupujete nov

akumulator, proverite dimenzije i amperažu akumulatora za Vaš automobil.